Hữu cung tiến chí

Hữu cung tiến chí

Thông tin cơ bản

Hữu cung tiến chí
右恭進誌
Kí hiệu: 11395
Thác bản bia xã Đồng Tỉnh huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣桐井社, sưu tầm tại văn chỉ xã Đồng Tỉnh tổng Xuân Cầu huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 57cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1770).
Người soạn: Phan Tư Triệu 潘斯肇; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn xã Đồng Tỉnh xây dựng giải vũ của văn chỉ để thờ các bậc Tiên hiền nhưng không đủ kinh phí. Vì thế Hội cùng họp bàn chiếu bổ cho toàn xã cung tiến mỗi người 3 mạch tiền cổ. Ghi họ và tên người đóng góp, số tiền đóng góp, người nhiều nhất 5 quan, ít nhất 3 mạch. Cựu Hội trưởng Sinh đồ Lê Cao Mại đã nỗ lực giúp đỡ Hội Tư văn, về sau con cháu ông sẽ được gia nhập Hội để biểu dương công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)