Huyễn Cổ tự khánh/Nhật Chiêu Ái Vũ

Huyễn Cổ tự khánh/Nhật Chiêu Ái Vũ

Thông tin cơ bản

Huyễn Cổ tự khánh/Nhật Chiêu Ái Vũ
懸鼓寺磬/日炤藹宇
Kí hiệu: 14560/14561
Thác bản khánh của 2 xã Nhật Chiêu và Ái Vũ huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới đạo Sơn Tây 山西道三帶府白鶴縣日炤藹宇二社, sưu tầm tại chùa Cổ Huyễn xã Nhật Chiêu tổng Nhật Chiêu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 90 x 110 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 6 (1798).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các vị quan viên hương lão và thiện tín thập phương đóng góp công đức. Ngày mồng 3 tháng 5 đúc khánh đồng. Nay công việc hoàn tất, soạn bài văn ghi lại sự việc làm kỉ niệm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post