Huyền Cổ tự phổ đà bi

Huyền Cổ tự phổ đà bi

Thông tin cơ bản

Huyền Cổ tự phổ đà bi
懸鼓寺普陀碑
Kí hiệu: 5897/5898
Thác bản bia xã Nhật Chiêu huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣日昭社, sưu tầm tại chùa xã Nhật Chiểu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 92 cm, gồm 39 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 22 (1701).
Người soạn: họ Đặng 鄧; quê quán: huyện Bạch Hạc phủ Tam Đái; chức vị: Tán trị Thừa chính sứ Ty Tham nghị.
Người viết chữ: Lê Viết Vận 黎曰運; học vị : Nho sinh.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các thái ông lão bà trong đạo tràng xã Nhật Chiêu đã hưng công tu sửa chùa Huyền Cổ trên núi Phổ Đà. Ghi tên người đóng góp tiền của.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)