Huyễn Cổ tự

Huyễn Cổ tự

Thông tin cơ bản

Huyễn Cổ tự
懸鼓寺
Kí hiệu: 14562/14563/14564/14565
Thác bản bia hai xã Nhật Chiêu và Ái Vũ huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới đạo Sơn Tây 山西道三帶府白鶴縣日炤藹宇貳社, sưu tầm tại chùa Huyễn Cổ xã Nhật Chiêu tổng Nhật Chiêu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 46 x 175 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 19 (1698).
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ: họ Đỗ; quê quán: phường Thịnh Quang huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các thái ông, lão bà, thiện nam, tín nữ hưng xây dựng thiên đài. Ghi họ và tên các vị tham gia hưng công, hội chủ công đức, như: ông Phùng Chí Trung tự Phúc Thiện và vợ bà Phùng Thị Tồn hiệu Diệu Tín, Xã trưởng Hoàng Văn Nội và vợ bà Phan Thị Sĩ, Giám sinh Bạch Quang Hứa tự Đức Vượng và vợ bà Phùng Thị Huy, v.v… Nay lập bia làm kỷ niệm và lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)