Huyền nữ tích/Kim Chung tự/Chư phật hộ trì/Hoàng thiên giáng phúc

Huyền nữ tích/Kim Chung tự/Chư phật hộ trì/Hoàng thiên giáng phúc

Huyền nữ tích/Kim Chung tự/Chư phật hộ trì/
Hoàng thiên giáng phúc
玄女跡/金鍾寺/諸佛護持/皇天降福
Kí hiệu: 3761/3762/3763/3764
Thác bản bia xã Nhân Dục huyện Kim Động phủ Khoái Châu 快州府金洞縣仁育社, sưu tầm tại chùa xã Nhân Dục huyện Kim Động phủ Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 15 x 108 cm và 10 x 108 cm, gồm 28 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước 1200 khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 23 (1702).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi tên các hội chủ, sãi vãi đã cung tiến tiền của vào chùa xã Nhân Dục. Trong số đó có sư Nguyễn Tiến Hiền tự Pháp Hiển đạo hiệu Huyền Minh ở chùa xã Đằng Man cùng với vợ là Phạm Thị Dư đã hưng công tô tượng làm gác chuông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post