Huyền Thiên ký kị bi

Huyền Thiên ký kị bi

Thông tin cơ bản

Huyền Thiên ký kị bi
玄天寄忌碑
Kí hiệu: 15906
Thác bản bia sưu tầm ở chùa thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 70 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nay bản thôn có việc tu bổ đình chùa. Bà Nguyễn Thị Năng hiệu Diệu Lợi chủ cửa hiệu Quảng Vạn Lợi phố Hàng Cá đã tiến cúng 100 đồng để xin gửi giỗ. Quan viên và dân làng thuận tình bầu bà làm Hậu thần. Qui định, khi bà còn sống xuân thu nhị kỳ các lễ nhập tịch cầu phúc dân làng tùy nghi kính biếu, khi bà 100 tuổi dân thôn sẽ đến đưa đám và đưa quan tài về nơi an táng, ngày giỗ dân thôn sắm sửa 1 cái đầu lợn, 1 mâm xôi, 1 chai rượu và đem đến trước bia làm lễ, nếu thân quyến Hậu thần có về dự lễ cùng dân thôn thụ lộc, còn việc kính biếu thì thôi, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post