Huyền Thiên ký kị bi

Huyền Thiên ký kị bi

Thông tin cơ bản

Huyền Thiên ký kị bi
玄天寄忌碑
Kí hiệu: 15907
Thác bản bia thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai hộ thứ nhất Hà Thành 河城第一戶行快舖玄天村, sưu tầm ở chùa thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nay dân làng có tu bổ đình chùa. Bà Trần Thị Dậu hiệu Diệu Hòa ở phố Phúc Nghĩa đã cúng 170 đồng để bản thôn có tiền tu bổ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu bà cùng chồng là ông họ Đinh hiệu Xuân Thụy làm Hậu thần. Qui định, khi ông bà còn sống xuân thu nhị kỳ các lễ nhập tịch cầu phúc dân làng tùy nghi kính biếu, khi bà 100 tuổi nếu có lời xin với bản thôn thì dân làng sẽ đến đưa tàng, ngày kị dân làng sẽ sắm lễ vật theo đúng quy định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)