Huyền Thiên ký kị bi

Huyền Thiên ký kị bi

Thông tin cơ bản

Huyền Thiên ký kị bi
玄天寄忌碑
Kí hiệu: 15908
Thác bản bia thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai hộ thứ nhất Hà Thành 河城第一戶行快舖玄天村, sưu tầm ở chùa thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 75 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Huyền Thiên tu bổ đình chùa. Bà Nguyễn Thị Chí hiệu Diệu Lý ở phố Phúc Nghĩa đã tiến cúng 100 đồng để dân thôn chi dùng vào việc sửa chữa đình chùa. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu bà làm Hậu thần. Qui định, khi bà còn sống xuân thu nhị kỳ các lễ nhập tịch cầu phúc dân làng tùy nghi kính biếu, khi bà 100 tuổi nếu có lời xin với bản thôn thì dân làng sẽ phúc viếng và đưa quan tài về nơi an nghỉ, ngày giỗ dân làng sẽ sắm lễ vật như đã thỏa thuận.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)