Huyền Thiên ký kị bi

Huyền Thiên ký kị bi

Thông tin cơ bản

Huyền Thiên ký kị bi
玄天寄忌碑
Kí hiệu: 15909
Thác bản bia thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai hộ thứ nhất Hà Thành 河城第一戶行快舖玄天村, sưu tầm ở chùa thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 80 cm, gồm 17 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Tuất Bảo Đại thứ 9 (1934).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Huyền Thiên tu bổ lại đình, chùa, làm tượng Phật. Bà Nguyễn Thị Tý quê ở huyện Siêu Loại phủ Thuận Thành Bắc Ninh đã cúng 200 đồng để xin gửi giỗ cho cha là ông Nguyễn Hoạt hiệu Phúc Toàn và mẹ bà Lê Ngàn hiệu Từ Thuận. Quan vien và dân làng thuận tình bầu cha mẹ của bà Nguyễn Thị Tý làm Hậu thần. Qui định, ngày giỗ bản thôn sắm sửa lễ vật gồm 1 đầu lợn, 1 mâm xôi, 1 chai rượu, 10 quả cau, 1 ngàn vàng mã, 2 mâm cơm chay và bản chùa nhận đem đến trước bia làm lễ ; lễ xong nếu như con cháu về dự thì cùng dân làng hưởng lộc còn việc kính biếu thì thôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post