Huyền Thiên thôn

Huyền Thiên thôn

Thông tin cơ bản

Huyền Thiên thôn
玄天村
Kí hiệu: 15911
Thác bản bia sưu tầm ở thôn Huyền Thiên phố Hàng Khoai Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 71 x 138 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 18 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: Phạm Văn Khánh 范文慶; chức vị: Tiên chỉ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia có dòng chữ “Lịch đại gia tiên liệt vị” tạo năm Canh Ngọ niên hiệu Bảo Đại thứ 5 (1930).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)