Hỷ châu long

Hỷ châu long

Thông tin cơ bản

Hỷ châu long
喜珠龍
Kí hiệu: 11058
Thác bản bia, sưu tầm tại núi Hàm Long xã Thượng Hòa tổng Thanh Quyết huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 94cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 7 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Khắc ba chữ “Hỷ Châu Long” trên đỉnh núi Hàm Long. Phía dưới khắc 4 chữ triện “Hoa cương phương tích”.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)