Khắc tu phối hưởng Hậu thần bi kí

Khắc tu phối hưởng Hậu thần bi kí

Khắc tu phối hưởng Hậu thần bi kí
刻修配亨後神碑記
Kí hiệu: 20611/20612/20613/20614
Thác bản bia thôn Đại Nam xã Bàng Động huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府…., sưu tầm tại đình xã Bàng Động tổng Nãi Sơn huyện Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 90 và 20 x 90 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn truy bảo 4 vị kì lão có đức vọng lớn của bản thôn là Ngô Quang Diệu, Ngô Thúc Đặng, Nguyễn Hòa Pháp, Bùi Đức Hải làm phối hưởng Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm tại đình làng. Có bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post