Khải Định Nhâm Tuất đông

Khải Định Nhâm Tuất đông

Thông tin cơ bản

Khải Định Nhâm Tuất đông
啟定壬戌冬
Kí hiệu: 16806
Thác bản bia xã Đông Lâu tổng Nội Trà huyện Yên Phong安豐縣內茶總東樓社, sưu tầm tại miếu xã Đông Lâu tổng Nội Trà huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 55 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định năm Nhâm Tuất (1922).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu sửa 2 bộ long giá, chi phí khá nhiều. Bà Tô Thị Dâm bỏ ra 60 nguyên và 1 mẫu 9 thước ruộng xin gửi Hậu cho cha mẹ. Ghi họ và tên, ngày giỗ của từng vị Hậu và thể thức cúng giỗ hàng năm. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)