Khải Định thất niên

Khải Định thất niên

Khải Định thất niên
啟定七年
Kí hiệu: 19598
Thác bản bia sưu tầm tại nhà bia xã Thị Nguyên tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 106 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 270 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: Nguyễn Đình Chiếu 阮廷炤; quê quán: bản xã; chức vị: Tiên chỉ thất phẩm thiên hộ, lĩnh Chánh tổng, sung Bắc kì Nghị viên.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Phụng khảo về đình miếu của bản ấp thì việc thờ tự đều ở ngoài làng, gặp buổi thanh bình thì việc thờ tự khang trang, gặp binh biến vãng lai thì dừng. Vào mùa thu năm Kỉ Hợi, tiên chỉ họ Nguyễn bàn với người trong ấp xây riêng một nơi đền cứu ở xóm chợ Quan Âm giữa làng để tiện cho việc phụng sự, lúc đầu mưu sự rất khó khăn, sau mới cởi mở hơn, qui mô bốn phía và sau trước của đình vì thế mà trở nên qui mô. Vào năm Tân Dậu tháng giữa đông, con trai của tiên chỉ họ Nguyễn lại bàn với hội đồng kì lão dựng mới một tòa tế đình, lát gạch tinh xảo, phụng rước tượng thánh vào thờ riêng tại bên trái đình, tiền đường của nhà cứu 5 gian đặt làm hậu cung đình, 3 gian đền cứu chuyển làm chỗ hội họp. Qui mô của làng như vậy đã ổn thỏa, bèn khắc vào bia ghi lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post