Khai hồ bi ký/Tạo hồ bi ký

Khai hồ bi ký/Tạo hồ bi ký

Thông tin cơ bản

Khai hồ bi ký/Tạo hồ bi ký
開湖碑記/造湖碑記
Kí hiệu: 7321/7322
Thác bản bia xã Đồng Bảng huyện Minh Nghĩa phủ Quảng Oai 廣威府明義縣同榜社, sưu tầm tại đình xã Đồng Bảng tổng Vật Lại huyện Tiên Phong tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 71 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người soạn: Nguyễn Đình Dương 阮廷揚; chức vị: Tri huyện huyện Minh Nghĩa.
Người viết chữ: Khúc Kiêm Tri 曲廉知; quê quán: xã Trung Lập huyện Đường Hào; chức vị: Đề lại.
Chủ đề:
– Hoạt động sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão xã Đồng Bảng tổ chức đào hồ tại xứ Giếng Trúc để dùng vào việc phụng sự. Để có đất đào hồ ở xứ Giếng Trúc, xã vận động được 35 vị trong xã, mỗi người đóng góp 1 sào ruộng hoặc 25 quan tiền để đổi lấy đất. Những người tham gia đóng góp được xã bầu làm Thượng thọ, cam kết khi họ qua đời, xã sẽ biện 1 mâm cỗ để làm lễ đưa tiễn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)