Khải luận quan đồn điền bi kí

Khải luận quan đồn điền bi kí

Khải luận quan đồn điền bi kí
啟論官屯田碑記
Kí hiệu: 18789
Thác bản bia xã Chi Ngại huyện Chí Linh 至靈縣支碍社, sưu tầm ở chùa Thiên Tư Phúc xã Chúc Thôn tổng Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 55 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Trừ .
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bia nói về việc tra xét kiện tụng: Điện tiền Phùng Thế Khuyến, Nguyễn Đình Ngạn… ở xã Chi Ngại huyện Chí Linh: khi Thuận Trung hầu về lo việc tra xét thu thuế tiền đã tróc quyên phí… nay tra xét thấy Thuận Trung hầu có người dì ruột Nguyễn Thị Tính phụng phái cấp ruộng quan đồn tại xã Chi Ngại huyện Chí Linh gồm 350 mẫu nhân đó xã Chi Ngại tróc các khoản tiền thuế nhưng tra sổ điền thì số ruộng đó lại thuộc điện Thừa Hóa không thuộc của xã Chi Ngại còn dân Chi Ngại làm dân tạo lệ đã được miễn trừ các hạng. Tra xét mãi Thuận Trung hầu mới nhận là có thù oán với xã Chi Ngại nên mới dẫn tới việc này…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post