Khai Sơn hòa thượng thuật

Khai Sơn hòa thượng thuật

Thông tin cơ bản

Khai Sơn hòa thượng thuật
開山和尚述
Kí hiệu: 19328
Thác bản bia sưu tầm ở xã Thanh Hà tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 83 x 114 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Tân Hợi.
Người soạn: Nguyễn Định 阮定, Pháp danh Thanh An, tự Đạo Khang.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Đệ tử làng Thanh An kể lại tiểu sử Khai Sơn hòa thượng là người trẻ tuổi, thông minh trí tuệ, sớm giác ngộ cửa tiền, quyết chí tu hành, không màng vinh hoa phú quý, cuối cùng thành chính quả. Hòa thượng dạy nhiều đệ tử, có thể nói là tận thiện tận sức vậy. Viên tịch năm 85 tuổi, tên tuổi hòa thượng được lưu truyền trong giới tăng ni.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)