Khai thị bi kí/Vạn niên địa phận

Khai thị bi kí/Vạn niên địa phận

Khai thị bi kí/Vạn niên địa phận
開市碑記萬年地分
Kí hiệu:12190/12191/12192
Thác bản bia thôn Vạn Niên xã Mạn Nhuế huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣曼汭社萬年村, sưu tầm tại miếu thôn Vạn Niên xã Mạn Nhuế tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 15 x 48cm và 32 x 48cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 2 (1677).
Người soạn: Trần Thắng 陳勝; quê quán: thôn Vạn Niên xã Mạn Nhuế huyện Thanh Lâm; chức vị: Thị nội Thư tả Binh phiên, Xuân Trạch nam.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn trước đây có chợ nhỏ, bốn phía thông với đường lớn, lại giáp bến đò, khách đến buôn bán ngày một đông, một số người bản thôn tự nguyện xuất ruộng đủ để mở rộng qui mô của chợ. Sau này tiền thuế chợ thu được tháng giêng hàng năm sẽ trích ra làm lễ tế thần, những người đã có côn đức hiến đất để mở rộng chợ đều được phụ tế. Ghi họ và tên những người cúng tiến, cụ thể số ruộng của từng người tiến cúng với tổng số diện tích là 1 mẫu 8 sào 6 thước tại xứ Tiền Đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post