Khánh Đức tứ niên Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Khánh Đức tứ niên Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Khánh Đức tứ niên Nhâm Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí
慶德四年壬辰科進士題名記
Kí hiệu: 1311
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 150 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thịnh Đức thứ 1 (1653)
Người soạn: Nguyễn Đình Chính 阮廷正; học vị: [Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1652)]; chức vị: Cẩn sự lang, Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Dương Trí Trạch 楊致澤; học vị: [Tiến sĩ khoa Kỷ Mùi (1642)]; chức vị: Lễ bộ Thượng thư, kiêm Hàn lâm viện Thị giảng, Bạt quận công
Người viết chữ: Nguyễn Tuấn Đắc 阮俊得; quê quán: xã Thụy Hương huyện Từ Liêm; chức vị: Trung thư giám điển thư, Gia Thụy tử
Người viết chữ triện: Nguyễn Quang Độ 阮光度; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu, Quế Lan nam
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Nhâm Thìn (1652) niên hiệu Khánh Đức thứ 2 cùng họ tên, quê quán của 9 vị Tiến sĩ Khoa này chỉ lấy người đỗ ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 vị và Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 7 vị
Ghi chú: Trên bia có vết đoạn chữ bị đục

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)