Khánh/Long/Tự/Chung

Khánh/Long/Tự/Chung

Thông tin cơ bản

Khánh/Long/Tự/Chung
慶/龍/寺/鍾
Kí hiệu: 15623
Thác bản chuông xã Phù Long huyện Phúc Lộc phủ Quảng Oai 廣威府福祿縣扶龍社, sưu tầm ở chùa Khánh Long xã Phù Long tổng Phù Long huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 4 mặt, khổ 36 x 81 cm, gồm 47 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 4 (1823).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Khánh Long nằm ở xã Phù Long tổng Phù Long, từ đời xa xưa đã có 1 quả chuông lớn, trải qua binh hỏa quả chuông đã bị mất. Nay quan viên hương lão, các chức dịch trong làng đã đứng ra hưng công, kêu gọi chư vị thiện tín tiến cúng tiền của để đúc chuông cho chùa. Ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ cùng chư vị thiện nam tín nữ đã phát tâm công đức tiến cúng tiền của đúc chuông cho chùa.
Ghi chú: Chuông 4 mặt chung 1 thác bản. Thác bản mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)