Khánh lưu bi kí/Ninh Phúc thiền tự bi kí

Khánh lưu bi kí/Ninh Phúc thiền tự bi kí

Thông tin cơ bản

Khánh lưu bi kí/Ninh Phúc thiền tự bi kí
慶流碑記/寧福禪寺碑記
Kí hiệu: 2876/2877/2778/2879
Thác bản bia xã Nhạn Tháp huyện Siêu Loại phủ Thuận An 順安府超類縣鴈塔社, sưu tầm tại chùa Ninh Phúc xã Bút Tháp tổng Đình Tổ phủ Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 70 x 100 cm và 20 x 80 cm, gồm 49 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 10 (1714).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tả Đô đốc, Thiếu bảo, Luân Quận công họ Lê tự Đoan Hậu và vợ là Nhu Thuận Quận chúa họ Trịnh hiệu Minh Châu vốn dòng dõi quí tộc, ưa làm việc thiện. Vợ chồng ông đã xuất tiền và 3 mẫu ruộng giúp dân làng tu sửa chùa, được xã dân tôn bầu làm Hậu phật. Có qui định các thể thức cúng giỗ và ghi lại vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)