Khê thôn hương hiền Hậu thần bi

Khê thôn hương hiền Hậu thần bi

Khê thôn hương hiền Hậu thần bi
溪春鄉賢后神碑
Kí hiệu: 16321
Thác bản bia xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định 南定省春長府美祿縣同符總迪禮社, sưu tầm tại miếu Thánh Mẫu xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 100 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Phan Văn Diễn và con trai là Phan Đình Hòe cúng cho thôn Khê xã Địch Lễ ước khoảng 2000 nguyên để xây chùa, miếu, làm cầu, quán, đào ngòi và đắp đường. Quan viên, dân thôn lập bia truyền lại đời sau, ghi ơn và tôn bầu hai vợ chồng ông Phan Văn Diễn cùng người con trai là Phan Đình Hòe làm Hậu thần. Sau hai ông lại cúng 8 mẫu ruộng, chia 5 sào cho giáp cày cấy lo hương hỏa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post