Khôn nguyên chí đức chi bi

Khôn nguyên chí đức chi bi

Thông tin cơ bản

Khôn nguyên chí đức chi bi
坤元至德之碑
Kí hiệu: 1919
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Phúc Lâm tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 185 x 270 cm, gồm 69 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Thống thứ 1 (1498)
Người soạn 1: Nguyễn Bảo 阮保; Lễ bộ Hữu Thị lang, Đạt tín đại phu, Hàn lâm viện Thị độc, chưởng Hàn lâm viện sự
Người soạn 2: Nguyễn Xung Xác 阮沖慤; chức vị: Hàn lâm viện Thị độc, tham thụ Hàn lâm viện sự
Người viết chữ: Bùi Sĩ Nho 裴士儒; chức vị: Cẩn sự lang, Trung thư giám Chính tự
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử của bà Quang Thục Trinh Huệ Hoàng Thái hậu Bà họ Ngô, húy Ngọc Dao, người huyện Yên Định phủ Thiệu Thiên, Thanh Hoa Bà là mẹ đẻ của vua Lê Thánh Tông Khi các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt vv… dẹp loạn Nghi Dân, rước Thánh Tông lên ngôi, bà được tôn làm Hoàng thái hậu Tháng 3 năm Bính Thìn bà bị bệnh Đến giờ Hợi ngày 26 tháng nhuận, bà mất ở điện Thừa Hoa, thọ 76 tuổi Có bài minh

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post