Khôn Trinh phủ bi kí

Khôn Trinh phủ bi kí

Thông tin cơ bản

Khôn Trinh phủ bi kí
坤貞府碑記
Kí hiệu: 1000/1001/1002/1003
Thác bản bia thôn Linh Đường xã Linh Đường tổng Linh Đường huyện Thanh Trì 青池縣苓塘總苓塘社苓塘村, sưu tầm tại phủ Khôn Trinh xã Linh Đường tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 4 mặt, khổ 80 x 130 cm, gồm 77 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 4200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy: Đề
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771)
Người soạn 1: Nguyễn Lệ 阮儷; quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Cảnh Hưng 21 (1760); chức vị: Ngự sử đài Thiêm Đô ngự sử kiêm Quốc tử giám Tế tửu; tước Kiều Nhạc bá
Người soạn 2: Phan Trọng Phiên 潘仲籓; quê quán: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội; học vị: Tiến sĩ năm Cảnh Hưng 18 (1757); chức vị: Nhập thị Thiêm sai tri Thị nội Thư tả, Hộ phiên, Đông các Đại học sĩ, kiêm Quốc Tử giám Tư nghiệp
Người nhuận sắc: Nhữ Công Toản 汝公鑽; quê quán: xã Hoạch Trạch huyện Đường An, Hải Dương; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1736); chức vị: Thượng tướng quân Quyền Phủ sự, đồng Đô đốc phủ Tả Đô đốc
Người viết chữ: Đình Trị 廷治; chức vị: Phụng thủ Mật sự Câu kê, Thị nội Thư tả; tước Tăng Trung bá
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà Hoàng Thị Thực được Thánh mẫu tuyển vào hầu hạ trong nội cung Bà nổi tiếng là người đức hạnh, kính trên nhường dưới, được phong làm Chính phi Sau khi bà mất, dân địa phương cảm ơn công đức của bà đã tâu xin chúa cấp cho tiền ruộng lập đền thờ trên nền nhà cũ, lấy tên là phủ Khôn Trinh, định lệ cho các xã Linh Đường, Đại Từ, Quang Liệt, Hoằng Liệt, Tựu Liệt, Bình Liệt cúng tế thần linh quanh năm
Ghi chú: Một số chữ trên thác bản bị bôi xóa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post