Khúc Mộ tự bi ký

Khúc Mộ tự bi ký

Thông tin cơ bản

Khúc Mộ tự bi ký
曲墓寺碑記
Kí hiệu: 5757
Thác bản bia thôn Phong Sơn xã Phú Gia huyện Gia Viễn phủ Trường Yên 長安府嘉遠縣富家社峰山村, sưu tầm tại chùa Khúc Mộ núi Cô Phong thôn Thượng xã Phú Gia tổng Đa Giá huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 85 x 100 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Khúc Mộ ở xã Đa Giá được xây dựng từ năm đầu đời Đinh Tiên Hoàng. Từ xưa, khi thôn Phong Sơn còn thuộc cùng một xã với xã Đa Giá thì chùa đã thuộc về thôn này. Đến thời Hồng Đức, thôn này tách ra thuộc về xã Phú Gia, phần đất chu vi thung lũng núi có chùa Khúc Mộ cũng như ruộng tam bảo của chùa vẫn được ghi trong sổ điền bạ của thôn. Đến đời Mạc, xã La Cần ở bên cạnh hưởng tạo lệ và gây ra tranh giành suốt 40 năm, cuối cùng họ chiếm chùa này và đổi là chùa Bảo Phúc Nham. Qua hơn 200 năm, đến nay thánh triều khai quốc Hương trưởng của thôn mới đệ đơn xin quan trên xét lại sự thể, nhờ quan huyện Phạm Bỉnh Quân minh xét trả lại chùa về cho bản thôn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)