Kí… gia tiên bi

Kí… gia tiên bi

Thông tin cơ bản

Kí… gia tiên bi
寄…家仙碑
Kí hiệu: 18813
Thác bản bia chùa Diên Hựu 延祐寺, sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 90 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 750 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Kê danh sách gia tiên của các thiện tín được gửi giỗ vào chùa Diên Hựu (tức chùa Một Cột).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)