Kí… gia tiên bi kí

Kí… gia tiên bi kí

Thông tin cơ bản

Kí… gia tiên bi kí
寄…家仙碑記
Kí hiệu: 18814
Thác bản bia chùa Diên Hựu phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành 河城第六戶玉清浦延祐寺, sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 92 cm, gồm 26 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia khắc ghi tên của các vị gia tiên của các phái thập phương được gửi giỗ vào chùa Một Cột.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)