Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 130
Thác bản bia thôn Hòa Mã 和馬村, sưu tầm tại chùa Hòa Mã đường Huế, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 57 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 260 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp sửa chữa chùa Thiên Quang, phí tổn trên hai nghìn quan tiền, có gia đình bà Lê Thị Hai, người thôn Nga Thượng tổng Trần Xá huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội cúng 250 quan tiền và 2 sào ruộng để xin gửi giỗ cho gia tiên Nhà chùa dựng bia, kê họ tên, húy hiệu người được gửi giỗ, cùng ranh giới ruộng đất cúng tiến

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)