Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18809
Thác bản bia đệ lục hộ Hà Thành 河城第六戶, sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 65 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 240 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 3 (1918).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Một Cột trùng tu tượng Phật, công đức rất lớn nhưng việc chi tiêu cũng quá tốn kém. Có bà Hoàng Thị Kì đã thỉ phát lòng thiện cúng dường vào tam bảo để gửi tứ thân phụ mẫu vào chùa. Kê họ và tên chư vị cùng các ngày giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)