Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18870
Thác bản bia phố Tam An (nguyên là thôn Châu An đệ nhất hộ Hà Thành) 三安浦, sưu tầm ở đền thôn An Diên đệ nhất hộ phố Châu Long Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 56 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 15 (1903).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Toàn thôn lập bia ghi về việc mua Hậu. Đó là 4 vị ở xã Viên Nội huyện Chương Đức phủ Ứng Hòa đã cúng 100 nguyên tiền trợ giúp dân tu bổ công dịch. Hàng năm vào ngày giỗ luân lưu biện lề dâng cúng. Kê tên 4 vị được tôn Hậu, ngày giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)