Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 57
Thác bản bia phường Hồ Khẩu tổng Trung huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣湖口坊, sưu tầm tại đình Hồ Khẩu
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 90 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 320 có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 2 (1849)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Phường Hồ Khẩu được triều đình giảm cho ngạch mức thuế giấy, nhưng để lo việc này cần gấp khoản chi phí mà chưa kịp đi thu của dân Nay có ông hương lão kiêm Trùm nhiêu Lí Văn Thảo ứng ra cho phường 210 quan tiền để chi tiêu việc công, lại cúng 1 ao cá để thay cho ruộng gửi giỗ Toàn dân trong giáp họp bàn thuận tình chấp nhận cho ông và 2 bà vợ được gửi giỗ tại đình và dựng bia quy định nghi thức cáo lễ vào các tiết trong năm và lễ vật cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)