Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 20633
Thác bản bia xã Sính Kế tổng Sính Kế huyện Phất Lộc phủ Lạng Giang 諒江府佛祿縣……, sưu tầm tại chùa xã Sính Kế tổng Sính Kế phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 10 (1916).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp bản xã hưng công trùng tu nhà tổ và đài cửu phẩm chùa xã, các lão bà trong xã mỗi người cúng 25 nguyên tiền và 1 mẫu ruộng để gửi Hậu. Xã đồng ý và lập ước từ qui định việc cúng giỗ hàng năm. Có danh sách những người gửi Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)