Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 02254
Thác bản bia, sưu tầm tại thôn Thượng xã Trung Thụy huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 56 cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 14.
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 34 (1881).
Người soạn: Vũ Văn Đạt 武文達.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Vũ Văn Đạt tự thuật về việc gửi giỗ cho bố mẹ. Trước đây đã gửi giỗ cho bố 1400 quan và 2 mẫu ruộng hai mùa. Nay mẹ đã hơn 80, nhân trong thôn cần tiền trả công thợ kính, tuyên bố ai nộp tiền trợ giúp thôn sẽ cho gửi giỗ. Ông Đạt bèn cúng 50 quan tiền và 1 mẫu ruộng để gửi giỗ cho mẹ. Toàn thôn hứa đắp tượng mẹ Vũ Văn Đạt dựng ở chùa. Sau này, đến ngày giỗ, thôn đến cúng với nghi thức lễ vật quy ước trên bia. Gia đình ông Đạt lại cúng vào chùa 1 sào 14 thước để đèn nhang.
Ghi chú: Niên hiệu “Lê Chính Hòa” trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)