Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 2311
Thác bản bia thôn Thượng xã Trung Thụy tổng Sơn Đồng huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây 山西省國威府丹鳳縣山桐總中瑞社上村, sưu tầm tại chùa thôn Thượng xã Trung Thụy huyện Đan Phượng, Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 65 cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Thìn 辰.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11.
Niên đại ước đoán: Bia đời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bản xã phải nộp tiền thế cho bốn suất lính, chi phí khó khăn. Bà Hoàng Thị Thục đã quyên cho xã 60 quan và 1 mẫu ruộng để xã sử dụng và xin gửi giỗ. Có ghi các địa phận ruộng.
Ghi chú: Đoạn ghi niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)