Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 3290
Thác bản bia xã Bồng Lai 蓬萊社, sưu tầm tại giáp Đông Đoàn xã Bồng Lai phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 76 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 5.
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 3 (1850).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Dần, các quan viên giáp Đông Đoàn xét trong thần tích thấy trước kia vị tôn thần của làng được hội tế theo nghi thức nhà nước. Vậy mà hiện tại miếu thờ chật hẹp muốn dựng tòa tiền đường để hành lễ mà không có tiền, liền thông cáo cho những người cô quả trong giáp đóng góp để được gửi giỗ. Bấy giờ có bà Nguyễn Thị Đình người giáp Đông Đoàn, có đức hạnh. Năm 19 tuổi, theo lệnh cha đi lấy chồng, làm dâu một nhà đại tộc họ Nguyễn ở giáp Đông. Năm 24 tuổi thì chồng mất, bà có một cô con gái duy nhất là Thục Nhi sau đó cũng qua đời. Bà ở vậy một mình thờ phụng bố mẹ chồng cho đến lúc 60 tuổi. Nay thấy bản giáp thiếu tiền làm nhà tiền đường ở miếu thần, bà liền cúng 100 quan tiền và 1 mẫu 2 sào ruộng để bản giáp chi dùng. Bản giáp ghi ơn bà và nhận cúng giỗ hai bên cha mẹ bà. Ghi tên tuổi, ngày giỗ và thể thức cúng giỗ hàng năm.
Ghi chú: Dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)