Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 19808/09
Thác bản bia thôn Thượng xã Mộ Trạch huyện Đường An phủ Bình Giang 平江府唐安縣慕澤社上村, sưu tầm tại chùa Diên Phúc xã Mộ Trạch Thượng tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 55 cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 8 (1855).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Văn thơ
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nghĩa phụ Vũ Thị Khuyến người bản thôn là con gái trưởng của Quan viên tử Tú lâm cục họ Vũ, chồng bản là văn thuộc của bản thôn, cũng là con trai trưởng của dòng họ. Vào năm Ất Mão thôn trùng tu chùa cổ, chi phí tốn kém, bà đã có hằng tâm xuất của nhà gồm 100 quan thanh tiền để trợ giúp công việc xây dựng. Bản thôn ghi nhớ công ơn, họp định đặt thanh tiền cho 13 giáp mỗi giáp 1 quan hàng năm thu lợi tức, để báo đáp công ơn bà khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)