Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 19877
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phúc Khánh xã Thịnh Quang tổng An Hạ Hoàn Long đại lí..
Thác bản mặt, khổ 59 x 93 cm, gồm dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại Ất Hợi (1935).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà Trương Thị Bút hiệu Diệu Bảng pháp danh Thiện Niệm nhà ở số 50 phố Hàng Gia, hộ thứ 2 Hà Thành có lòng đốn ngộ đạo Phật. Đã xất 300 bạc hoa để trợ giúp tu sửa việc phúc, nguyện mong được gửi cha mẹ và bản thân vào bên trái hậu đường của bản chùa để muôn đời được hưởng thờ tự theo nghi tiết. Nay lập bia ghi lại sự việc để lưu truyền. Kèm tên các vị được gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post