Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 20059
Thác bản bia xã Lỗ Giao 魯郊社, sưu tầm tại chùa xã Lỗ Giao huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 28 x 54 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Một người trong xã tên hiệu Diệu Tự nghĩ đến công lao cha mẹ sinh thành tự bỏ ra 4 sào 11 thước ruộng gửi vào tam bảo, xin gửi giỗ cho cha mẹ. Ghi họ tên cha mẹ của người này, bố là họ Trần, tự Trực Hậu, giỗ ngày ???? tháng 6, mẹ là bà họ Nguyễn hiệu Diệu Nhiên, giỗ ngày 13 tháng 11.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)