Kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kí kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18896
Thác bản bia giáp Thể Giao thôn Liên Đường tổng Vĩnh Xương huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府 壽昌縣永昌總蓮塘村體交甲, sưu tầm ở chùa Linh Nguyệt đệ thất hộ phố Liên Trì thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 62 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 22 (1859).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Giáp Thể Giao tu sửa Hậu đường của bản chùa. Có tín lão Vũ Thị (Thiêm) hiệu Diệu Hòa cúng giàng Phật tổ đã mua 1 sào 7 thước ruộng gồm 2 thửa tại địa phận giáp ranh bản xã để làm ruộng hương hỏa. Lại cúng 26 quan tiền trợ giúp chi phí tu bổ Hậu đường. Bản giáp chấp thuận để bà được gửi giỗ tại chùa và gia tien cùng được phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)