Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 16904
Thác bản bia thôn Đồng Mai xã Mĩ Lộc huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường 天長府美祿縣美祿社同枚村, sưu tầm tại đình thôn Đồng Mai xã Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân tu sửa phủ điện và đình vũ, vợ chồng ông Nguyễn Như Thăng cúng 120 đồng và 2 mẫu ruộng cho dân nên được dân bầu làm Hậu thần. Có ghi họ tên, ngày giỗ và các xứ ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)