Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 16905
Thác bản bia thôn Đồng Mai xã Mĩ Lộc huyện Mĩ Lộc 美祿縣美祿社同枚村, sưu tầm tại chùa Ứng Long thôn Đồng Mai xã Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 55 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 17 (1942).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu tạo đình chùa, bà Trần Thị Lục cúng 35 đồng tiền, 2 sào 7 thước ruộng cho dân sử dụng nên được gửi giỗ vào chùa. Nay dựng bia ghi ngày giỗ và xứ sở ruộng cúng cùng lễ vật biếu cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)