Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 16575/16576
Thác bản bia thôn Hương Bào Ngoại xã Bố Vệ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣布德總布衛社鄉袍外村, sưu tầm tại chùa thôn Hương Bào Ngoại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 90 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 33 (1880).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Lê Thị Niêm lấy chồng ở quê mẹ đã cúng 100 quan tiền và 6 sào ruộng cho xã chi vào việc sửa chữa miếu, quan viên và dân thôn đồng ý bầu mẹ bà và bà làm Hậu, chồng bà được phối hưởng. Ghi vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post