Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 16823/16824
Thác bản bia xã Trác Bút huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣桌筆社, sưu tầm tại chùa Huệ Linh xã Trác Bút huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 60 cm, gồm 39 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 1 (1841).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Mẫn Bá Lũ xuất tiền và 7 mẫu 8 sào 9 thước ruộng, 1 cái ao giúp dân làng xây dựng và tu bổ lại chùa. Năm Tân Sửu ông thấy chùa của bản xã chưa có hậu đường, ông tự bỏ tiền ra làm 1 tòa 5 gian. Cầu trong xã lâu ngày bị hư hỏng, ông làm cầu lợp ngói. Dân cảm ơn ân đức của ông, đã bầu ông làm Hậu phật. Bia ghi thể thức cúng giỗ hàng năm và vị trí, diện tích ruộng cúng cùng số tiền nộp thuế hàng năm để chi dùng vào việc tế lễ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)