Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu:14155
Thác bản bia sưu tầm tại đền xã Cao Xá tổng Đồng Phú phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 4 (1844).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhân khi địa phương tu sửa đền thiếu tiền, bà Nguyễn Thị Mười cúng 200 quan tiền để giúp làng chi trả công thợ và cúng 1 mẫu ruộng làm ruộng tự điền. Quan viên, hương lão và dân làng tôn bầu làm Hậu thần. Định lệ kính biếu Hậu thần và các tiết lễ thờ cúng Hậu thần hàng năm. Sau ngày trăm tuổi thì thu hoa lợi mỗi năm 40 đấu gạo, 1 con lợn giá 8 quan tiền, rượu 1 vò, cau 1 buồng để cúng giỗ Hậu thần vào các ngày kị hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)