Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 14708
Thác bản bia giáp Nguyên Đoài thôn Cao Nguyên xã Vân Đài huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣雲臺社高原村原兌甲, sưu tầm tại đình thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 90 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 3 (1888).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản giáp tu sửa đình vũ và làm lại đinh bạ nên chi tiêu rất tốn kém. Cháu ông Trần Văn Diệm là ông Trần Văn Do cùng với người thân đã xuất 100 quan tiền văn để giáp chi dùng vào việc công và 1 mẫu ruộng giao cho bản giáp cánh tác lo việc hương khói. Hương lão và bản giáp đồng ý cúng giỗ ông Trần Văn Diệm lâu dài. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post