Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 14723
Thác bản bia giáp Nguyên Đoài thôn Yên Nội xã Đăng Đài huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣登臺社安內村原兌甲, sưu tầm tại đình thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 41 x 74 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 36 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Giáp trùng tu đình vũ, đắp mới con đê chi phí tốn kém. Bà Nguyễn Thị Thú cùng với chồng đã xuất 100 quan tiền cho giáp chi dùng vào việc công và ruộng 1 mẫu ruộng giao giáp canh tác lo việc cúng giỗ cho mẹ là bà Đỗ Thị Tý hiệu Từ Thái. Hương lão và dân bản giáp bầu bà Đỗ Thị Tý làm Hậu. Con gái bà Tí là Nguyễn thị. Ghi ngày giỗ của Hậu, vị trí ruộng cúng và lệ cúng tế Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post