Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 18918
Thác bản bia thôn Hữu Tiệp tổng Nội huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣內總有捷村, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp tổng Nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 84 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 6 (1894).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão và toàn thể nhân dân lập ước bầu về việc gửi giỗ: người trong thôn là bà Phan Thị Chín tình nguyện mua gửi giỗ cho mẹ là bà Dương Thị Hào để tỏ lòng báo hiếu. Đã xuất 25 quan thanh tiền và 1 sào ruộng giá tièn 50 quan giao cho bản thôn nhận tu bổ đình vũ, từ nay về sau xuân thu nhị kì thôn lo đảm đương việc giỗ Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)