Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 18922
Thác bản bia thôn Hữu Tiệp tổng Nội huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣內總有捷社, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp tổng Nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 77 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 3 (1850).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Miếu vũ của bản thôn ta trải qua thời gian đã bị mưa gió làm cho hư hại, nhân dân muốn tu sửa lại nhưng dựa vào sức đóng góp cũng không đủ vì chi phí quá lớn. Nay có bà Tống Thị (?) là người có tấm lòng nhân hậu đã tự xuất gia tư 150 quan tiền để trợ giúp chi phí. Bản thôn bầu bà làm Hậu. Có bài minh 16 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)