Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 596
Thác bản bia phường Quảng Bố huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣廣布坊, sưu tầm tại chùa Hoằng Ân phường Quảng Bố tổng Thượng huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 42 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thiệu Trị thứ 4 (1844)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp quan Đốc bộ họ Mai khởi xướng trùng tu, tô tượng Phật chùa Hoằng Ân, bà Tân Thị Khang là vợ lẽ của Lãnh binh họ Nguyễn đã góp công góp của cúng 50 quan tiền kẽm và 2 sào ruộng để gửi giỗ cho cha mẹ và bản thân bà tại chùa Ghi ngày giỗ của từng người, vị trí số ruộng cúng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)