Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 18897
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Linh Nguyệt đệ thất hộ phố Liên Trì thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 60 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tín chủ Trần Thị Tường hiệu Diệu Thuận quy y tam bảo muốn được gửi giõ cho Dì ruột và em ruột mình và bản thân vảo chùa Linh Nguyệt nên đã cúng 100 quan tiền và 2 sào ruộng làm hương hỏa. Cha của ông bà cùng được phối hưởng tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)